Uçak Camı

Ergin BARAN atölyesinden,8-12mm ölçülerinde